شمارنده کلمات متن

ابزار بهینه سازی سایت
ابزارهای سئو

شمارنده کلمات متن

متن یا پارگراف خود را اینجا وارد کنید:نتیجه

جمع کلمه ها: 0 | جمع حروف: 0


ابزارهای سئو

درباره شمارنده کلمات متن

ابزار شمارنده کلمات علاوه بر این که تعداد کلمات را شمارش می کند ، تعداد کارکترهای کل متن را نیز به شما اعلام می کند. در حال حاضر تهیه محتوا بسیار مهم و نقش اساسی را در رتبه بندی سایت ها در موتورهای جستجو بازی می کند. گروهی که نقش تهیه محتوا و مطالب را دارند در هنگام  انجام کار باید دقت کنند که تعداد کاراکترها و کلمات از حد تعیین شده بیشتر و یا کمتر نشود چون هر قسمت از سایت و اجزا آن محدودیت هایی برای تعداد واژگان به کار رفته دارند.
ابزار شمارنده کلمات به شما در تحلیل چگالی کلمات کلیدی کمک می کند و مشخص می کند که باید چه تغییراتی در نوشته ایجاد کرد.


بررسی وضعیت سئو سایت
بررسی وضعیت سئو سایت