محاسبه چگالی کلمات کلیدی

ابزار بهینه سازی سایت
ابزارهای سئو

چگالی کلمات کلیدی


آدرس وب سایت را وارد کنیدابزارهای سئو

درباره چگالی کلمات کلیدی

زمانی که شما کلمه و یا عبارتی را جستجو می کنید در صفحه نخست گوگل فقط مرتبط ترین و بهترین نتایج در اختیار شما قرار می گیرند. پس کلمات کلیدی نقش اصلی را در ارائه نتایج به شما بازی می کنند. این ابزار مشخص می کند که یک کلمه و یا عبارت کلیدی چندبار در یک صفحه مورد استفاده قرار گرفته اند.

در هنگام تهیه و تولید محتوا باید دقت کنید که کلمات کلیدی مناسب در محتوای شما حضور داشته باشند. همان طور که خوراکی ها با طعم های متنوع خوشمزه تر هستند، محتواهای ایجاد شده با کلمات کلیدی هم برای موتورهای جستجو جذاب تر هستند.
ابزار بررسی چگالی کلمات کلیدی مشخص می کند که تناسب صحیح کلمات کلیدی در محتوای شما باید چگونه باشد و در صورت نادرست بودن این نسبت به شما هشدار می دهند که باید تغییر ایجاد کنید. با وارد کردن URL وبسایت و کلیک کردن دکمه مشخص شده ابزار، اطلاعات وضعیت کلمات کلیدی سایت دریافت شده و نتایج در اختیار شما قرار می گیرد.
استفاده بیش از حد و حتی استفاده کمتر از اندازه کلمات کلیدی در وبسایت روی رتبه بندی شما اثرمنفی می گذارد پس باید با توجه به دستورالعمل ها حالت اعتدال را پیدا و اجرایی کرد.

جزئیات ارائه شده در گزارش ابزار :

  • کلمات کلیدی ویژه.
  • تعداد دفعاتی که کلمه کلیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
  • چگالی کلمات کلیدی.
  • خواص و نکات کلمات کلیدی


بررسی وضعیت سئو سایت
بررسی وضعیت سئو سایت