بررسی کپی محتوا

Search Engine Optimization
ابزارهای سئو

بررسی کپی محتوا

Paste (Ctrl + V) your article below then click Check for Plagiarism!Maximum 1000 words limit per search.
Total Words: 0

Checking...

ابزارهای سئو

About بررسی کپی محتوا

بررسی کپی محتوا چگونه کار می کند؟

متنی که شما وارد کردید با دقت اسکن می شود و با نتایج یافت شده بر روی وب مقایسه کامل می شود. در صورتی که متن شما از جایی کپی نشده باشد، ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است. در صورتی که بخشی یا همه متن وارد شده کپی برداری شده باشد، ابزار نسبت به هر جمله این موضوع را به شما اعلام می کند.


بررسی وضعیت سئو سایت
بررسی وضعیت سئو سایت