بررسی آی پی Class C

ابزار بهینه سازی سایت
ابزارهای سئو

Class C Ip بررسی

حداکثر 40 دامنه را وارد کنید (هر دامنه باید در خط جداگانه باشد)ابزارهای سئو

درباره Class C Ip بررسی

هر دیوایسی که به شبکه اینترنت متصل می شود با یک آدرس پروتکل اینترنتی یکتا (IP) شناخته می شود. برای شناسایی سیستم ها در مکان های گوناگون شبکه گسترده ارتباطی مانند اینترنت ، هر نود به عنوان یک آدرس یکتا شناخته می شود. هرIP  یک آدرس جفتی 32 بایتی است که دارای 2 زیر آدرس هم هست که مشخص کننده شبکه ارتباطی و هاست شبکه است. پس هر آدرس پروتکل اینترنتی دارای 4 بخش است که توسط علامت نقطه از هم جدا می شوند. هر کدام از این دسته ها از 0 تا 255 عددگذاری می شوند. ابزار Class C Ip Checker مشخص می کند که کدام وبسایت هایی آدرسی مانند class C IP سایت شما ارائه می کنند.
انواع کلاس های آدرس های IP :

  • کلاس A : (128 شبکه ارتباطی)

        دارای دامنه 0.0.0.0 تا 127.0.0.0

  • کلاس B : (16384 شبکه ارتباطی)

        دارای دامنه 128.0.0.0 تا 191.255.0.0

  • کلاس C : (2097152 شبکه ارتباطی)

        دارای دامنه 192.0.0.0 تا 223.255.255.0

  • کلاس D :

        دارای دامنه 224.0.0.0 تا 239.255.255.255

  • کلاس E  :  

        آدرس هایی که برای موردهای غیراستاندارد و خاص

کلاس C پرکاربردترین دسته است که برای تجارت های کوچک و بیشتر آدرس های  IPاستفاده می شود. سرویس های اینترنتی کوچک و متوسط دسته فراوانی از آدرس های کلاس C را استفاده می کنند. آدرس های IP دینامیک ارزان تر و محبوب تر هستند.


بررسی وضعیت سئو سایت
بررسی وضعیت سئو سایت