بررسی وضعیت لیست سیاه

ابزار بهینه سازی سایت
ابزارهای سئو

بررسی لیست سیاه


آدرس وب سایت را وارد کنیدابزارهای سئو

درباره بررسی لیست سیاه

لیست سیاه گوگل عبارت است از محروم کردن سایت هایی که خلاف قوانین بهینه سازی، برای افزایش بازدید غیر قانونی سایت عمل می کنند که در واقع نه تنها باعث افزایش بازدید نمی شود بلکه کاهش کاربران را به دنبال خواهد داشت.

این ابزار نشان می دهد که آیا URL و آدرس پروتکل اینترنتی (IP) در سیستم های SURBL و DNSBL لیست شده اند یا خیر؟ این سیستم ها توسط سرپرستی سیستم های ایمیلی استفاده می شود تا پیام های ایمیلی اسپم را قبل از ارسال به کاربران آزمون کرده و حذف کنند.
سیستم DNSBL ، بلک لیست اسم دامنه است. دسته های گوناگونی از این سیستم ها به شکل آنلاین وجود دارند. می توان این گونه بیان کرد که DNSBL در خط مقدم مقابله با تهاجم اسپم ها هستند.
سیستم SURBL در خط دوم مقابله با اسپم ها و پشت سر DNSBL قرار گرفته است که همه فیلترهای اسپم امکان استفاده از این سیستم را ندارند.


بررسی وضعیت سئو سایت
بررسی وضعیت سئو سایت